EIC ACCELERATOR PROJELERİ İÇİN KOORDİNATÖRLÜĞÜ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın Amacı

 • EIC Accelerator, finansman olanakları ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması konusunda hizmetleri ile üst düzey inovatif firmaları, girişimcileri, küçük şirketler ve bilim insanlarını destekleyen Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) pilotunun bir parçasıdır. 
 • EIC Accelerator programı, ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yeni yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modellerini geliştirmelerine ve piyasaya sürmelerine yardımcı olmak için yüksek riskli, yüksek potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemektedir.
 • Bu program şirketinizin büyüme stratejisiyle uyumlu piyasaya hazır bir ürün, hizmet ya da sürece dönüştürerek iş konseptinizi daha da geliştirmenize yönelik bir destektir. 

 

Proje süresi 

Projelerin normal olarak tamamlanması 12 ila 24 ay sürer, ancak istisnai ve gerekçesi belirtilen durumlarda süre daha uzun olabilir.

 

Programın Konusu ve Kapsamı  

 • Programı kapsamında, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa, Bilimsel Mükemmeliyet ve Diğer Alanlar altında yer alan aşağıdaki konulara yönelik başvuru yapılabilir.
 • Sağlık 
 • Kültür
 • Yaratıcılık
 • Sivil Güvenlik 
 • Dijital, Endüstri ve Uzay 
 • İklim, Enerji ve Mobilite 
 • Gıda, Biyoekonomi
 • Doğal Kaynaklar
 • Tarım ve Çevre
 • Avrupa Yenilik Konseyi
 • Avrupa Yenilik Ekosistemleri

 

Başvuru Koşulları

 • Başvuru formu ve ekindeki bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmuş olması.
 • Çok ortaklı projeler için proje konsorsiyumunda en az biri AB üye ülkesinden olmak üzere; Ufuk Avrupa Programı’na katılım sağlayan en az 3 farklı ülkeden 3 kuruluşun belirtilmesi. 

 

Destek Oranları

 • EIC, işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için ücretsiz koçluk, iş hızlandırma hizmetleri gibi konularda destek sunmaktadır. Bu destekler EIC hibe programlarına katılım sağlayan tüm küçük işletmelere, eş zamanlı olarak açıktır.
 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği

Destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir. Her bir seyahat için 1.500 Avro üst limit vardır.

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği

Potansiyel koordinatör adayının yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri konsorsiyum toplantıları için verilen destektir. En çok 2 gün sürecek konsorsiyum toplantıları için 10.000 Avro üst limit vardır.

 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği

Potansiyel koordinatör adaylarının alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar. Koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla 2 kişinin masrafları karşılanır.  Kişilerin Katılım Sağlayacakları Genel Kapsamlı Eğitimler Eğitim Ücreti limiti (günlük): Yurt dışı için 500 Avro - Yurt içi için 1.000 TL Seyahat Limiti: 1.500 Avro (her bir eğitim ve her bir kişi için).

 • Proje Yazdırma Desteği

Kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar. Proje türüne göre destek oranı değişmektedir. Detaylı bilgi https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/KDP_Duyuru%20Dok%C3%BCman%C4%B1.pdf sayfa 16  da yer almaktadır.

 • Proje Ön Değerlendirme Desteği 

Koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir.

 

Program Takvimi

EIC Accelerator çağrıları için destek son başvuru tarihi 18 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir.

EIC Programına ait detaylı bilgiler ve duyurular: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/eic-accelerator-projeleri-icin-koordinatorlugu-destekleme-programi-son-basvuru-tarihi-18   adresinde yer almaktadır.