TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROGRAMI

Programın Amacı

 • Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması,
 • Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılması,
 • Şirketlerin ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Konusu

 • Moda tasarımı 
 • Endüstriyel ürün tasarımı
 • Makine tasarımı

 

Proje Süresi

 • Proje süresi en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

 

Hedef Kitle

 • İş birliği kuruluşları
 • Tasarımcı şirketler
 • Tasarım ofisleri 
 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler.

 

Başvuru Koşulları

 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 • İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
 • Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

 

Destek Oranları

%50 oranında destek sağlanır.

 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri 3 yıl süresince 1.400.000 ABD dolarına kadar desteklemektedir.

 

Destek Unsurları

 • Personel brüt maaş giderleri
 • Alet-teçhizat malzeme
 • Yazılım giderleri 
 • Seyahat, web sitesi giderleri

 

Tasarım ve Ürün geliştirme Programı’na ait detaylı bilgi ve duyurular; https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi  adresinde yer almaktadır.