BİGG PROGRAMI

Programın Amacı 

  • İklim Değişikliği, karbon salınımı ve sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi amacına katkı sunacak çalışmaların desteklenmesi.
  • Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 

 

Programın Konusu ve Kapsamı

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: Çölleşme/Arazi Tahribatı, Bütünleşik İklim Değişikliği Modelleme Çalışmaları, İklim Değişikliği Dahil Su Ekosistemlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Su Yönetim Modellerinin ve Restorasyonlarına Katkı Sağlayacak Çözümler, Kuraklığın Yol Açtığı Su Kıtlığı Tehlikesi ile Mücadele, Yangınlar ile Etkin Mücadele, Sel, Heyelan, Çığ, Sıcak Hava Dalgaları, Kuraklık, Balıkçılık ve Turizm Sektörlerine Etkileri, Çevre Atık Yönetimi, Atık Su Kullanımı, Su Kaynaklarının Yönetimi

Temiz ve Döngüsel Ekonomi: Sanayide Sera Gazı Emisyon Azaltım Kapasiteleri, Demir-Çelik Sektöründe Sıfır Karbonlu Üretim, Tekstil ve Deri Sektörlerinde Sürdürülebilir Üretim, Endüstriyel Baca Gaz Emisyonundan Sentetik Yakıtların ve Kimyasalların Üretimi

Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı: Biyoenerji dönüşüm ve biyorafineri teknolojileri, Hidrojen ekonomisi teknolojileri, Organik Tarım Üretimi, Kimyasal Gübre Kullanımının Azaltılması, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi, Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım: Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri, Sürdürülebilir ve Alternatif Yakıtların Geliştirilmesi, Çevreye Saygılı Bir Ulaştırma Altyapısının Güçlendirilmesi, Yeşil Liman Uygulamaları, Mikro-Mobilite Araçlar Sistemleri

 

Başvuru Koşulları

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak.
  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak. 

 

Destek Oranları

  • Girişimcilik proje desteği üst limiti 450.000 TL’dir. 
  • Proje için  iş planı bütçesinin sunulması beklenmektedir.
  • İş planının desteklenmeye uygun bulunması durumunda, belirlenen destek tutarı geri ödemesiz olarak girişimciye aktarılacaktır.
  • Destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak yapılacaktır.
  • Proje bütçesinin %80’lik kısmını oluşturan miktarın harcanmadığı tespit edilirse kuruluştan geri ödeme yapması istenecektir.

 

BiGG Programına ilişkin detaylı bilgiler ve duyurular: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-destek-programi-bigg adresinde yer almaktadır.