7Tepe Yeni Fikir Amacı

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Yeditepe Üniversitesi 7Tepe Yeni Fikir Hızlandırma Programı, Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşerek ekonomik değere dönüşmesine rehber olmayı amaçlamaktadır.