ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Başvuru sahibinin Yeditepe Üniversitesi mensubu olması şarttır, bu kişi aynı zamanda iletişim kişisi olarak kabul edilecektir.
  • Programa bireysel ve/veya grup halinde başvuru yapılabilmektedir.
  • Teknoloji tabanlı iş fikirleri değerlendirmeye alınacaktır.
  • Başvuru eksik ya da hatalı doldurulmuş ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje başvuru sahibine aittir. Bu konuda olabilecek, doğabilecek tüm sorunlar, proje takımı içerisinde çözülmelidir. Çözülemediği durumlarda proje devreden çıkarılabilir.
  • Grup üyeleri, her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından birbirlerine karşı sorumludur.
  • YUTTO, katılımcılara ait bilgi, görsel, vb. projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
  • YUTTO’ya gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
  • Program kuralları gereği her bir Ekip veya Ekip Üyesi Program’a sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Program’ın hangi aşamasında olursa olsun, Program Katılımcısı olma hakkı düşecektir.
  • Başvuru sırasında belirtilen grup üyeleri dikkate alınacaktır. Olağan dışı bir durumda bir değişiklik yapılırsa-yapılacaksa, bu vakit kaybetmeden, YUTTO’ya yazılı olarak bildirilmeli ve ONAY alınmalıdır.

Yukarıda belirtilenler ile kısıtlı kalmamakla birlikte, burada belirtilmeyen ancak çeşitli sebeplerle projenin ve proje takım üyelerinin; toplum değerlerini zedeleyici, genel kurallara aykırı durumların tespiti halinde başvurular YUTTO tarafından değerlendirmeye alınmayabilir ya da herhangi bir aşamada değerlendirme dışı tutulabilir.