Yarışma Amacı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yeditepe Üniversitesi 7Tepe Yeni Fikir Yarışması, Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşerek ekonomik değere dönüşmesine rehber olmayı amaçlamaktadır.