KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak.
 • KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek.
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak.
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak.

 

Programın Kapsamı:

Yurtdışı Pazar Destek Programı, işletmelerin ihracat pazar payını artırma noktasında, kendi bütçeleriyle yaptığı mütevazı yatırımları alınacak devlet destekleriyle sağlar. Önümüzdeki dönemlerde kendi bütçeleriyle gerçekleştirecekleri yurtdışına açılma faaliyetlerini devlet destekleriyle yapmak, yurtdışı hedeflerine daha kolay yaklaşılmasını sağlar. 

 

Proje Süresi: 

Proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır. 

 

Hedef Kitle ve Başvuru Koşulları:

 • KOBİ statüsünde olan işletmeler;
 • Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan, 
 • Başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olan 
 • Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olan

 

Destek Oranları:

 • Destek oranı, %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olarak belirlenmiştir.
 • 210.000 TL (geri ödemesiz) + 90.000 TL (geri ödemeli) = 300.000 TL  Toplam destek oranıdır.
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
 • Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri
 • Diğer Hizmet Alım Giderleri,
 • Personel Giderleri 
 • Teçhizat
 • Donanım Giderleri 
 • Yazılım Giderleri 
 • Tanıtım Giderleri

 

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında detaylı bilgi ve duyurular; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi adresinde yer almaktadır.